Prostovoljno gasilsko društvo Biš je bilo ustanovljeno leta 1876 na pobudo dr. Jožefa Muršca, takrat je z svojimi somišljeniki društvo ustanovil, ki je v tistem času združevalo poleg gasilcev tudi rodoljube in zavedne slovence. Muršec je vse svoje življenje denarno in moralno podpiral društvo, katero še je isto leto kupilo prevozno ročno brizgalno. Deset let po ustanovitvi je društvo imelo že komplet vse orodje za gašenje katerega so hranili v orodišču na mestu, kjer stoji še danes gasilski dom.

Danes PGD Biš šteje 282 članov od tega, 161 članov, 85 operativnih članov in 36 članov podmladka. Društvo je opremljeno z dvema voziloma, eno je za prevoz moštva znamke ( PEUGEOT BOXER ) z avto prikolico na kateri je nameščen visoki tlak (kotorna ) in gasilsko avtocisterno z vso potrebno opremo za gašenje, katero je potrebno za naš požarno ogroženi teritorij katerega pokrivamo, to je celotna občina Trnovska vas.