V nedeljo 04.03.2018 bodo ob 9 uri za gasilce pripravnike drugi del izpitov in sicer:

  1. Sistem varstva pred požarom
  2. Osebnost gasilca
  3. Razvrščanje in
  4. Požarna preventiva
  5. Pravne osnove (tisti, ki še niso opravljali izpita)

 Izpit prve pomoči bo po opravljenem praktičnem izobraževanju iz predmeta prva pomoč 3 ure in iz preventive 2 uri. Termin praktičnega izobraževanja bo predstavljen na izpitih v nedeljo.

 V poglavju LITERATURA ZA TEČAJ je objavljen seznam tečajnikov, ki imajo pogoje opravljanja izpitov.